Este Nadal agasallos en galego

O SNL do Concello de Cerceda publicou unha guía de agasallos culturais  para realizar nestas datas baixo o título “Un Nadal de agasallos. Un Nadal en galego”

Trátase dunha pequena escolma de libros divididos por áreas (novela, teatro, poesía, xuvenil, primeiros lectores, ensaio), de música e de DVD cuxo fío condutor é a súa calidade e teren o galego como lingua.

Por outra banda o SNL do Concello de Redondela tamén nos achega interesantes recomendacións a través do seu blog.

Un Nadal de agasallos. Un Nadal en galego (PDF)

Recomendacións do SNL do Concello de Redondela

[Actualización 14/12/09] O SNL do Concello da Coruña tamén nos presenta as súas recomendacións

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes