Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega nas escolas de idiomas

No DOG do día 03 de febreiro de 2009 publicouse a convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega nas escolas de idiomas de Galicia.

Para poder matricularse hai que ser persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia.

Para participar no curso de nivel medio hai que acompañar a solicitude co certificado ou a validación de perfeccionamento da lingua galega e para o de nivel superior hai que acompañala coa certificación que acredite que se ten superado o curso de nivel medio.

Hai dúas quendas, unha de febreiro/marzo a xuño e outra de outubro a xaneiro. Para a primeira quenda o prazo de matrícula remata o día 23 de febreiro.

As solicitudes deberán presentarse na Escola de idiomas na que se pretenda desenvolver o curso e as prazas asignaranse por orde de inscrición.
Os cursos convocados nas escolas de idiomas da Coruña e de Santiago de Compostela son os seguintes:

Cursos de nivel medio

Santiago de Compostela

1º cuatrimestre 2010-2011 (2 cursos). Horario por determinar

A Coruña

2º cuatrimestre 2010. Luns, mércores e venres. Horario por determinar

2º cuatrimestre 2010. Martes e xoves. Horario por determinar

1º cuatrimestre 2010-2011 (2 cursos). Horario por determinar

Cursos de nivel superior

Santiago de Compostela

2º cuatrimestre de 2010. ( 2 cursos) Luns, martes e xoves. 13:00 a 15:00

2º cuatrimestre de 2010. Luns e mércores. 18:30 a 21:00

2º cuatrimestre de 2010. Martes, xoves e venres. 10:30 a 12:30

1º cuatrimestre 2010-2011. Horario por determinar

Escola oficial de idiomas de Santiago de Compostela

Escola oficial de idiomas da Coruña

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes