Participantes nos obradoiros de linguaxe non sexista

O SNL do Concello de Zas está desenvolvendo durante o mes de marzo uns obradoiros de linguaxe non sexista.

Os obxectivos principais destes obradoiros son o de procurar a utilización dunha linguaxe cun tratamento igualitario entre homes e mulleres e o de loitar contra os estereotipos lingüísticos sexistas e as expresións androcéntricas na linguaxe.

De momento os obradoiros estanse a desenvolver en Zas e en Fornelos.

Participantes no Obradoiro de linguaxe non sexista de Zas

Imaxe en alta resolución

Participantes no Obradoiro de linguaxe non sexista de Fornelos

Imaxe en alta resolución

Obradorio de linguaxe non sexista

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes