Cursos de formación do Plan de formación 2010 da Deputación da Coruña-

Entre os cursos do Plan de formación agrupado 2010, promovido pola Deputación da Coruña, que comezarán a partir do mes de setembro ofértanse algúns que poden resultarnos interesantes:
CURSO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA (NIVEL SUPERIOR). Edición en Ribeira
CURSO DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA. Edicións en Narón, na Coruña e na Pobra do Caramiñal
O prazo para anotarse remata o día 16 de xuño
Páxina web de formación da Deputación da Coruña
Impreso de solicitude para o persoal dos concellos, consorcios e mancomunidades


Resolución do Premio Rosalía de Castro de Lingua 2010

O Premio Rosalía de Castro de lingua 2010 recaeu en Blogaliza.

O galardón ten como obxectivos recoñecer aquelas persoas, empresas, asociacións ou entidades que, coa súa actuación, axudan a impulsar a presenza da lingua galega na provincia da Coruña, en particular, e na sociedade galega, en xeral e a manter viva a memoria de Rosalía de Castro.

Parabéns

A entrega será o 28 de maio en Ames

Vía Tati Mancebo

Blogaliza

Unidade Técnica de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña

Máis novas relacionadas neste blog

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

Xa está accesíbel a web do Proxecto Toponimia de Galicia que desenvolve a Xunta de Galicia e permite acceder a información de  máis de 350.000 topónimos.

O Proxecto Toponimia de Galicia (PTG) arrincou no ano 2000, impulsado pola Comisión de Toponimia, dentro da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que é a competente na materia. Actualmente, están implicados no proxecto outros departamentos da Xunta de Galicia, cunha participación destacada da Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Neste organismo, dependente da Consellería do Medio Rural, funciona o SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia), que constitúe o soporte técnico para a execución do PTG.

No proxecto veñen colaborando tamén moitos concellos, que, a través de convenios, facilitan persoal e apoio material no seu respectivo ámbito territorial, asociacións veciñais e culturais, comunidades de montes e outras entidades. Nalgúns casos, as colaboracións proveñen de persoas que, pola súa conta e por interese persoal ou profesional, decidiron recoller os nomes da súa parroquia coa metodoloxía deseñada e aplicada polo PTG.

Os obxectivos do proxecto son recoller toda a toponimia galega, tanto a referida a entidades de poboación como a outras realidades xeográficas (nomes de terras, fontes, regueiros, cruceiros, cons, areais…), fixarlle unha forma escrita e situala cartograficamente. Como pano de fondo, é motivación básica do PTG salvagardar un riquísimo patrimonio cultural, gravemente ameazado.

A información sobre toponimia xerada polo PTG non está baseada nunha simple listaxe de milleiros de nomes clasificados por concellos e parroquias e encadrados nunhas determinadas tipoloxías xeográficas. A utilización de técnicas cartográficas avanzadas así como o aproveitamento das tecnoloxías de divulgación en rede permiten que esa información teña aplicación práctica para organismos públicos, entidades privadas e particulares que xestionan o territorio ou investigan sobre el (elaboración de cartografía, xestión de emerxencias, planeamento urbanístico, estudos filolóxicos ou antropolóxicos …).

Por outra banda, a información está disposta de xeito que permitirá no futuro a integración das bases toponímicas galegas en niveis de información superiores a nivel estatal e europeo.

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

12/05/2010 Nova en Xornal.com

“Economía e lingua” artigo de Marcelino Fernández Mallo en Vieiros

Economía e lingua

Artigo de Marcelino Fernández Mallo en Vieiros

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia

Acaba de sair á luz unha nova edición do Manual de documentación administrativa e xurídica  da Xunta de Galicia.

A publicación, elaborada pola SXPL e a EGAP, incorpora, por primeira vez, modelos de documentos xurídicos.

Con este documento preténdese contribuír ao proceso de modernización lingüística e de actualización da linguaxe xurídica e administrativa, que tradicionalmente responde a modelos ríxidos e arquetípicos, colaborando así na modernización e na mellora da calidade dos servizos públicos ao achegar á cidadanía unha linguaxe clara e precisa. Asemade, axuda ao persoal da Administración a adecuar os seus escritos a uns modelos claros, onde se prima a simplificación da linguaxe, tanto administrativa coma xurídica.

A obra está estruturada en catro apartados:

– Guía rápida para a redacción administrativa e xurídica.
– Modelos comentados de documentos administrativos.
– Modelos comentados de documentos xurídicos.
– Bibliografía e ligazóns de interese.

Pódese descargar en PDF

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia (PDF)

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes