Resolución da concesión de cursos preparatorios das probas Celga a colectivos

O 25/03/2011 a SXPL publicou a Resolución da concesión de cursos preparatorios das probas Celga a colectivos.

Resolución da provincia da Coruña

Todos os cursos comezarán o vindeiro 6 de abril.

Na Costa da Morte  hai cursos nas seguintes localidades:

Zas-Celga 4

Carballo -Celga 2/Celga 4
Malpica -Celga 3
Ponteceso-Celga 3

Quedan prazas libres nos concellos de Zas e Ponteceso.

Podedes anotarvos nos SNL dos concellos de Zas, Ponteceso, Malpica de Bergantiños, Carballo ou Cabana de Bergantiños.

Outros cursos nas comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra:

Cee -Celga 3

Fisterra-Celga 4

Laxe -Celga 4
Muxía – Celga 4

A Laracha- Celga 4
Camariñas- Celga 2

Xeración dos Axóuxeres

Dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística veñen de editar uns materiais para promocionar a transmisión interxeracional da lingua.

Entre outras cousas podemos atopar un repertorio de nomes en galego para nenas e nenos, unha selección de cantigas de berce ou algúns xogos para desfrutar cos cativos e cativas.

Outra iniciativa interesante é a desenvolvida polo Concello de Narón que tamén ofrece de recursos aos pais e nais que desexen iniciar á crianza no uso da lingua galega.

Xeración dos Axóuxeres

Firefox 4 en galego

O navegador web de Mozilla chega cunha nova versión.

Desta vez está en galego dende o seu lanzamento.

Mozilla Firefox 4

Corrector de galego para o Firefox

Pero, realmente navegas en galego?

A pesar de que poidas ter unha versión traducida ao galego do teu navegador, isto non implica necesariamente que estea configurado para navegar na nosa lingua. Tanto o máis importante que o propio menú é a lingua en que está configurado para navegar a través da rede: sen o saberes, estás a dar a coñecer a túa prefencia lingüística aos xestores de contidos.

Navega en galego

Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra

A Deputación da Coruña, desde o seu departamento de Servizos Sociais, editou un  caderno de orientación para un uso non sexista da linguaxe administrativa galega o Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra.

Este documento, pretende ser unha ferramenta básica, clara e concisa dirixido ao persoal da Deputación da Coruña e ao persoal dos concellos. Conten  suxestións, recomendacións e orientacións de como podemos mellorar a nosa comunicación oral e escrita no noso traballo profesional na administración pública e por ende na nosa vida persoal, familiar e social e sensibilizar sobre os cambios que está a percibir a sociedade actual.

Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra

Convocatoria do II Premio “Rosalía de Castro” de lingua 2011

Deputación da Coruña publicou no BOP número 44 do 4 de marzo a convocatoria do II Premio “Rosalía de Castro” de lingua.

Obxectivos

Darlle continuidade á convocatoria do Premio “Rosalía de Castro” iniciada o ano pasado, destinado a recoñecer iniciativas, traballos recentes, traxectorias, de persoas individualmente, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico, ben no ámbito da provincia, autonómico, exterior ou global, que apostan decididamente de forma desinteresada ou cun apoio insignificante.

Manter viva a memoria de Rosalía de Castro.

Destinatarios/as

Calquera persoa individualmente, colectivo, asociación ou entidade asentada en Galicia, coa súa residencia ou sede social no territorio da comunidade autónoma e aquelas que teñan unha especial incidencia ou desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña.

Méritos que se valoran

Para conceder os premios o xurado terá en conta os seguintes criterios:

– tarefa continuada desenvolvida en favor da normalización lingüística do galego

– actuacións concretas en favor da dignificación social da lingua galega

– uso habitual e digno do galego nas súas actividades e nos seus servizos

– campañas de información e/ou publicitarias en galego

– contribución á galeguización de sectores de especial relevancia económica, social e cultural

O xurado poderá valorar outros méritos, que dará a coñecer, das persoas ou entidades que se propoñan.

Premio

O premio concederáselle á persoa, colectivo, asociación ou entidade de ámbito galego en xeral e na provincia da Coruña en particular, que destaque pola súa traxectoria na promoción e dignificación da lingua galega ou que saliente por actividades que impliquen o espallamento da lingua galega no ano en curso.

O Premio “Rosalía de Castro” de Lingua 2011 non ten dotación económica. O galardón consistirá nun recoñecemento honorífico acreditativo desta distinción.

Prazo

O prazo de presentación das candidaturas comezará o día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 31 de marzo, a proposta de candidaturas será libre e non se poderá autocandidatar. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, tomando como modelo o que figura como anexo a estas bases. Indicarase no sobre II Premio “Rosalía de Castro” de Lingua 2011, ou no enderezo electrónico normalizacion.linguistica@dicoruna.es

O xurado poderá propor candidaturas no transcurso da súa reunión.

Xurado

O xurado estará presidido polo presidente da Deputación, e formarán parte del: o deputado presidente da Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística, unha persoa representante de:

– Secretaría Xeral de Política Lingüística,

– movemento asociativo da provincia da Coruña,

– Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros de ensino da provincia da Coruña,

– Universidade da Coruña ou Santiago de Compostela,

– medios de comunicación, nomeado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

– Unha persoa de recoñecido prestixio pola súa contribución a prol da lingua galega.

Será nomeado polo presidente da Deputación, e actuará como secretario o da corporación ou o funcionario no que delegue. A composición farase pública, con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

O xurado reunirase en sesión a ser posible única, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.

O xurado poderá declarar deserto o premio.

A decisión do xurado terá lugar no mes de abril de 2011 e darase a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina web da Deputación, e a través dos distintos medios de comunicación.

O xurado queda facultado para interpretar estas bases.

Entrega do premio

A entrega do premio realizarase o 7 de maio na IV Festa da Lingua que esta Deputación prevé realizar na Casa de Cultura de Carballo.

Convocatoria do II Premio “Rosalía de Castro” de lingua

Resolución do I Premio “Rosalía de Castro” de lingua

Convocatoria de cursos en liña para preparar as probas de Celga 1

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca tres cursos en liña para a preparación das probas para a obtención do Celga 1. Os cursos terán lugar do 4 de abril ao 15 de xuño, e a matrícula está aberta até o 20 de marzo

Persoas destinatarias
Esta convocatoria está dirixida a todas as persoas maiores de 16 anos interesadas en preparar a proba do Celga 1 e que teñan coñecementos informáticos a nivel usuario/a.

Datas do curso
4 abril – 15 de xuño (10 semanas)

Desenvolvemento do curso
Se se cobren 150 matrículas, organizaranse 3 cursos. Cada curso terá 50 persoas e contará cun titor ou titora.

Matrícula
As persoas que desexen participar nestes cursos deberán enviar unha mensaxe electrónica ao enderezo sxpl.formacion@xunta.es cos seguintes datos:
-Nome e apelidos
-DNI con letra
-Enderezo electrónico e teléfono de contacto
-Lugar de residencia
-Nivel de estudos

Prazo de matrícula
Do 1 de marzo ao 20 de marzo ambos os dous incluídos

Criterios de selección
A selección farase por rigorosa orde de matrícula e até cubrir as 150 persoas que se admitirán nos cursos.

Teléfonos información
981 957654 – 981 544402 – 981 546835

Información completa da convocatoria (PDF)

Vía CTNL

A túa computadora en galego

A Secretaría Xeral de Política Lingüística presentou a campaña Vive en galego a tecnoloxía que nos permite acceder en lingua galega as ferramentas máis populares de Microsoft.

Podes acceder aos parches de tradución en lingua galega dos seguintes produtos:

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Office 2010

Office 2007

Office 2003

Microsoft Dynamics CRM 2011

SharePoint 2010

Se optamos polo software libre temos versión en galego do sistema operativo Ubuntu e da suite ofimática Open Office.

Se lle tes algo de medo ao software libre a  Concellaría de Cultura e Patrimonio do Concello de Dodro e a Oficina de Software Libre da USC veñen de editar unha guía para principiantes do sistema operativo Ubuntu.

Tamén podemos utilizar en lingua galega outro software:

Navegador Firefox

Thunderbird (correo electrónico)

WordPress ( blogs)

The Gimp (edición de imaxes)

Outro software en galego

E se queres que o mundo saiba que navegas en galego configura o teu navegador para que o faga.

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes