Cursos de linguaxe administrativa para persoal da Administración local de Galicia

No DOG do día 6 de abril publícase a convatoria de cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración local de Galicia.

Os cursos de nivel medio impartiránse mediante a modalidade de teleformación e os de nivel superior mediante a modalidade presencial.

Para matricularse no curso de nivel´medioé necesario ter validado ou superado o curso de nivel básico de linguaxe administrativa galega, o curso de perfeccionamento de lingua galega ou o Celga 4.

Para matricularse no nivel superior é preciso ter superado ou validado o nivel medio do curso de linguaxe administrativa galega.

A matrícula deberase cubir dende a páxina web da Egap (www.egap.xunta.es).

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 13 de abril.

Cursos, datas e horarios

Curso de linguaxe administrativa galega de nivel medio

TF 5 setembro-11 novembro Teleformación 75

TF 5 setembro-11 novembro Teleformación 75

TF 5 setembro-11 novembro Teleformación 75

TF 5 setembro-11 novembro Teleformación 75

TF 5 setembro-11 novembro Teleformación 75

Curso de linguaxe administrativa galega de nivel superior

A Coruña 25 abril-17 xuño 17.00-19.00 75

Santiago 25 abril-17 xuño 17.00-19.00 75

Ourense 15 setembro-10 novembro 17.00-19.00 75

Vigo 15 setembro-10 novembro 17.00-19.00 75

Santiago de Compostela 25 abril-20 xuño 17.00-19.00 75

Resolución do 30 de marzo de 2011 pola que se convocan en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración Local de Galicia

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes