Do berce á rúa. Medra coa lingua

O SNL do Concello de Narón acaba de lanzar unha web destinada a felicitar as persoas que agardan o nacemento dun neno ou dunha nena e fornecelos de material para axudalos para inciciar a crianza no uso do idioma galego.

Na web podemos atopar un vocabulario galego-castelán-inglés coas palabras máis frecuentes nos primeiros anos dun neno ou nena, cantigas e xogos, ligazóns a recursos ofrecidos por outras entidades, etc.

Do berce á rúa. Medra coa lingua

Windows 7 en galego

Xa se pode descargar dende a páxina de Microsoft o parche para o sistema operativo Windows 7 para termos unha interface en galego.

O paquete de idioma de interface de Windows (LIP) fornece unha versión parcialmente traducida das áreas máis utilizadas do Windows. Despois de instalar o LIP, o texto do asistente, as caixas de diálogo, os menús e os temas de Axuda e asistencia móstranse en galego. O texto que non estea traducido aparecerá no idioma base de Windows 7.

Paquete de idioma de interface para o Windows 7

Vía: CTNL

Ferrol con lingua.com

Ferrol con lingua é un novo web deseñado para difundir as accións de promoción da lingua galega que se desenvolven desde o Gabinete de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol

O Gabinete de Normalización Lingüística (GNL) do Concello de Ferrol impulsa o web www.ferrolconlingua.com para difundir e dar a coñecer as actividades de promoción da lingua galega.

A través deste espazo pódese acceder a información sobre accións de promoción lingüística dirixidas ao mundo do deporte, accións para os mercados, ou as accións para a mocidade e o ensino.

Desde o GNL de Ferrol traballan para procurar unha implicación real dos grupos de traballo, das entidades, das asociacións, das persoas interesadas en participar. Todo isto impulsado desde o Consello Municipal da Lingua, órgano de asesoramento en materia de política lingüística.

A idea, dinamizar o uso de idioma en espazos visíbeis, estratéxicos…

En Ferrol con lingua pódese acceder a información sobre as accións no ámbito sociocultural (ensino e mocidade, deporte, infancia e toponimia), no socioeconómico (campaña de promoción lingüística nos mercados) e no da propia administración.

Ferrol con lingua

Vía CTNL

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

Xa está accesíbel a web do Proxecto Toponimia de Galicia que desenvolve a Xunta de Galicia e permite acceder a información de  máis de 350.000 topónimos.

O Proxecto Toponimia de Galicia (PTG) arrincou no ano 2000, impulsado pola Comisión de Toponimia, dentro da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que é a competente na materia. Actualmente, están implicados no proxecto outros departamentos da Xunta de Galicia, cunha participación destacada da Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Neste organismo, dependente da Consellería do Medio Rural, funciona o SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia), que constitúe o soporte técnico para a execución do PTG.

No proxecto veñen colaborando tamén moitos concellos, que, a través de convenios, facilitan persoal e apoio material no seu respectivo ámbito territorial, asociacións veciñais e culturais, comunidades de montes e outras entidades. Nalgúns casos, as colaboracións proveñen de persoas que, pola súa conta e por interese persoal ou profesional, decidiron recoller os nomes da súa parroquia coa metodoloxía deseñada e aplicada polo PTG.

Os obxectivos do proxecto son recoller toda a toponimia galega, tanto a referida a entidades de poboación como a outras realidades xeográficas (nomes de terras, fontes, regueiros, cruceiros, cons, areais…), fixarlle unha forma escrita e situala cartograficamente. Como pano de fondo, é motivación básica do PTG salvagardar un riquísimo patrimonio cultural, gravemente ameazado.

A información sobre toponimia xerada polo PTG non está baseada nunha simple listaxe de milleiros de nomes clasificados por concellos e parroquias e encadrados nunhas determinadas tipoloxías xeográficas. A utilización de técnicas cartográficas avanzadas así como o aproveitamento das tecnoloxías de divulgación en rede permiten que esa información teña aplicación práctica para organismos públicos, entidades privadas e particulares que xestionan o territorio ou investigan sobre el (elaboración de cartografía, xestión de emerxencias, planeamento urbanístico, estudos filolóxicos ou antropolóxicos …).

Por outra banda, a información está disposta de xeito que permitirá no futuro a integración das bases toponímicas galegas en niveis de información superiores a nivel estatal e europeo.

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

12/05/2010 Nova en Xornal.com

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia

Acaba de sair á luz unha nova edición do Manual de documentación administrativa e xurídica  da Xunta de Galicia.

A publicación, elaborada pola SXPL e a EGAP, incorpora, por primeira vez, modelos de documentos xurídicos.

Con este documento preténdese contribuír ao proceso de modernización lingüística e de actualización da linguaxe xurídica e administrativa, que tradicionalmente responde a modelos ríxidos e arquetípicos, colaborando así na modernización e na mellora da calidade dos servizos públicos ao achegar á cidadanía unha linguaxe clara e precisa. Asemade, axuda ao persoal da Administración a adecuar os seus escritos a uns modelos claros, onde se prima a simplificación da linguaxe, tanto administrativa coma xurídica.

A obra está estruturada en catro apartados:

– Guía rápida para a redacción administrativa e xurídica.
– Modelos comentados de documentos administrativos.
– Modelos comentados de documentos xurídicos.
– Bibliografía e ligazóns de interese.

Pódese descargar en PDF

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia (PDF)

Eufalo.tv

Un novo espazo acaba de aparecer na rede, Eufalo.TV, un proxecto de documental colaborativo sobre a lingua, dende o punto de vista dos/as falantes. É, por tanto, unha historia feita a partir de pequenas historias, un discurso feito con moitos discursos diferentes e variados.

O proxecto conta co traballo da empresa A Navalla Suíza e un equipo de colaboradores formado por Noa García, Manu Mayo, Belén Regueira, Araceli Gonda, Xandra Tedín, Mabel Montes, Mónica Ares e Matías Tarrío, entre outros.

A pesar deste soporte, Eufalo.TV, accesíbel no enderezo http://eufalo.tv é un proxecto que pide a colaboración dos e das internautas para que envíen vídeos onde conten historias ou vivencias, propias ou alleas, sobre a lingua e nosa relación con ela.

Eufalo.tv

Fonte: CTNL

Ecolingua 2009. Videos das sesións

Xa están dispoñíbles as intervencións do simposio Ecolingua 2009.

Ecolingua 2009 desenvolveuse en Vigo os días 17, 18 e 19 de decembro de 2009 organizado polo Instituto de Estudos Europeos e Autonómicos (IGEA).

Fonte:  CTNL

Videos

A túa mesa en galego

A SXPL publica un especial na súa web no que informan acerca dos produtos etiquetados en lingua galega.

Este Nadal, a túa mesa en galego

Carta aos Reis Magos do SNL do Concello da Coruña

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña preparou un modelo de carta aos Reis Magos para que os nenos e as nenas poidan pedir os seus agasallos.

Xunto coas cartas, elaborouse unha unidade didáctica para pais, nais e docentes que ten como obxectivo fomentar o uso do galego na infancia e orientar os pequenos e pequenas na confección dunha carta creativa e imaxinativa. Promóvese a utilización de xogos colectivos e non sexistas, os valores como o consumo responsábel e o respecto ao medio ambiente, así como a recuperación das tradicións galegas.

A carta está deseñada utilizando fragmentos de obras de artistas plásticos coruñeses. A unidade didáctica tamén procura un achegamento dos nenos e as nenas ao traballo pictórico da súa zona.

Para este exercicio utilizáronse cadros de Alberto Datas, Sabela Baña, Isabel Pintado, Urbano Lugrís Vadillo, Pablo Gallo, María Corredoyra, Jorge Cabezas, Alfonso Abelenda Escudero, Marta Pardo de Vera, María Antonia Dans e Elena Gago. Deixamos aquí constancia do agradecemento da Concellaría de Normalización Lingüística do Concello da Coruña pola boa disposición dos artistas neste proxecto.

Esta unidade didáctica foi distribuída entre os centros educativos do Concello da Coruña. Ademais, repartíronse centos de exemplares no AchegArte e, actualmente, poden encontrarse nas bibliotecas e nos centros cívicos municipais.

Debido á boa acollida desta inciativa, a Concellaría de Normalización Lingüística do Concello da Coruña decide agora poñer a disposición de todos os persoas interesadas a carta e a unidade didáctica para a súa descarga.

Descarga da carta (PDF)

Descarga da unidade didáctica (PDF)

Descarga das solucións dos exercícios da unidade didáctica (PDF)

Blog do SNL do Concello da Coruña

Guía rápida para unha linguaxe non sexista

Dende o Blog responsable (sin sexismos) editan unha Guía rápida para unha linguaxe non sexista.

Neste documento explícanse os casos máis frecuentes de linguaxe sexista e ofrécense solucións para evitar a súa utilización.

Se tes un blog ou un sitio web tamén podes unirte a campaña para una linguaxe non sexista asumindo os principios e as recomendacións da guía ao redactar os textos e os contidos e engadindo o logo da campaña cunha ligazón á páxina web do proxecto.

Blog responsable. Sin sexismos

Guía rápida para unha linguaxe non sexista (PDF) (Galego)

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes