O Consello da Cultura organiza un seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia

A amplitude e intensidade que están adquirindo os debates sobre a lingua en Galicia, e moi particularmente a súa relevancia política, levounos a considerar a necesidade dun foro de reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia, a súa evolución recente e as fórmulas desexables para o futuro, tendo en conta o marco estatal español e o ámbito lusobrasileiro, cos que sen dúbida mantemos unha estreita relación.

O seminario desenvolverase en catro sesións, ao longo dos meses de decembro de 2009 a xuño de 2010, e cada unha delas xirará arredor de varios temas monográficos. Na primeira, que terá lugar en decembro de 2009, analizarase a situación sociolingüística actual. A segunda sesión, en marzo de 2010, xirará arredor dos modelos posibles de oficialidade e mais da regulación lingüística no sistema educativo. En maio de 2010 haberá unha terceira sesión, na que se reflexionará sobre a situación sociolingüística nos medios de comunicación e no ámbito socioeconómico. O seminario pecharase cunha cuarta sesión, en xuño de 2010, na que se debaterá sobre os modelos de convivencia para o futuro e se recollerán as principais conclusións das catro sesións.

O obxectivo final é a elaboración dun informe, que conterá unha selección dos relatorios e intervencións no seminario, e un texto de conclusións elaborado polos coordinadores, que será sometido á discusión dos participantes. Este informe será tamén elevado ao Consello da Cultura Galega.

A asistencia será restrinxida por convite do CCG. Pretendemos que ao menos un núcleo amplo dos asistentes participen regularmente nas sesións, contribúan aos debates e sobre todo colaboren na elaboración do documento final. Se a capacidade do salón o permite, poderán atenderse solicitudes de persoas interesadas.

Consello da Cultura

Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia

Folleto en PDF

O Consello da Cultura apoia a lingua galega cunha declaración institucional

O Consello da Cultura Galega entregou no Parlamento galego e fixo pública unha proposta institucional aprobada no seu Plenario na que critica a “groseira falsificación da realidade” que supón a asociación entre promoción do galego e imposición lingüística, na que di que “en ningún caso se deben tomar medidas que supoñan pasos atrás no proceso de recuperación do galego” e na que lle propón ao Parlamento a creación dunha comisión para que “elabore unha proposta de desenvolvemento consensuada do PXNLG

O documento foille entregado por parte do presidente do Consello da Cultura Galega á presidenta do Parlamento, foille remitido a todos os grupos parlamentarios e foi tamén presentado publicamente.

Nel solicítaselle ao Parlamento a constitución dunha comisión parlamentaria na que “oídas as institucións, colectivos e expertos […] elabore unha proposta de desenvolvemento consensuado do Plan xeral de normalización da lingua galega (PXNLG)”.

Mais, antes desta solicitude, a declaración aprobada foi un memorando no que se critica duramente, por exemplo, “a asociación entre o idioma galego e a imposición, dunha banda, e o idioma castelán e a liberdade, da outra”, asociación que se cualifica de “groseira falsificación da realidade que carece de toda base na historia, remota e recente, do noso país”.

Ademais, lémbraselle á Xunta que lle “corresponde exercer o liderado do proceso de recuperación e dignificación do idioma galego” e que a política lingüística debe apoiarse no “respecto ao conxunto da nosa lexislación lingüística”. Tamén se sinala que “en ningún caso se deben tomar medidas que supoñan pasos atrás no proceso de recuperación do galego como lingua propia de Galicia”.

Descargar a declaración en PDF

Fonte: Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes