Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra

A Deputación da Coruña, desde o seu departamento de Servizos Sociais, editou un  caderno de orientación para un uso non sexista da linguaxe administrativa galega o Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra.

Este documento, pretende ser unha ferramenta básica, clara e concisa dirixido ao persoal da Deputación da Coruña e ao persoal dos concellos. Conten  suxestións, recomendacións e orientacións de como podemos mellorar a nosa comunicación oral e escrita no noso traballo profesional na administración pública e por ende na nosa vida persoal, familiar e social e sensibilizar sobre os cambios que está a percibir a sociedade actual.

Caderno de orientación sobre linguaxe administrativa neutra

Guía rápida para unha linguaxe non sexista

Dende o Blog responsable (sin sexismos) editan unha Guía rápida para unha linguaxe non sexista.

Neste documento explícanse os casos máis frecuentes de linguaxe sexista e ofrécense solucións para evitar a súa utilización.

Se tes un blog ou un sitio web tamén podes unirte a campaña para una linguaxe non sexista asumindo os principios e as recomendacións da guía ao redactar os textos e os contidos e engadindo o logo da campaña cunha ligazón á páxina web do proxecto.

Blog responsable. Sin sexismos

Guía rápida para unha linguaxe non sexista (PDF) (Galego)

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes