Participantes nos obradoiros de linguaxe non sexista

O SNL do Concello de Zas está desenvolvendo durante o mes de marzo uns obradoiros de linguaxe non sexista.

Os obxectivos principais destes obradoiros son o de procurar a utilización dunha linguaxe cun tratamento igualitario entre homes e mulleres e o de loitar contra os estereotipos lingüísticos sexistas e as expresións androcéntricas na linguaxe.

De momento os obradoiros estanse a desenvolver en Zas e en Fornelos.

Participantes no Obradoiro de linguaxe non sexista de Zas

Imaxe en alta resolución

Participantes no Obradoiro de linguaxe non sexista de Fornelos

Imaxe en alta resolución

Obradorio de linguaxe non sexista

Obradoiro de linguaxe non sexista

Durante todo o mes de marzo, para conmemorar o Día da Muller Traballadora, o Concello de Zas, a través do Servizo de Normalización Lingüística desenvolverá uns obradoiros de linguaxe non sexista.

Os obxectivos principais destes obradoiros son o de procurar a utilización dunha linguaxe cun tratamento igualitario entre homes e mulleres e o de loitar contra os estereotipos lingüísticos sexistas e as expresións androcéntricas na linguaxe.

As persoas asistentes aos obradoiros poderán identificar os caos de uso sexista da linguaxe e disporán das ferramentas axeitadas para evitalos. As sesión desenvolveranse de xeito práctico, centradas fundamentalmente na análise de documentos reais.

Os obradoiros terán unha duración de 6 horas repartidas en varias sesións e desenvolveranse en Baio, Zas e Fornelos.

Contactar co SNL do Concello de Zas

Prensa:

CTNL

La Voz de Galicia

Lingua de Amor

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes