O Consello da Cultura organiza un seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia

A amplitude e intensidade que están adquirindo os debates sobre a lingua en Galicia, e moi particularmente a súa relevancia política, levounos a considerar a necesidade dun foro de reflexión sobre a situación sociolingüística de Galicia, a súa evolución recente e as fórmulas desexables para o futuro, tendo en conta o marco estatal español e o ámbito lusobrasileiro, cos que sen dúbida mantemos unha estreita relación.

O seminario desenvolverase en catro sesións, ao longo dos meses de decembro de 2009 a xuño de 2010, e cada unha delas xirará arredor de varios temas monográficos. Na primeira, que terá lugar en decembro de 2009, analizarase a situación sociolingüística actual. A segunda sesión, en marzo de 2010, xirará arredor dos modelos posibles de oficialidade e mais da regulación lingüística no sistema educativo. En maio de 2010 haberá unha terceira sesión, na que se reflexionará sobre a situación sociolingüística nos medios de comunicación e no ámbito socioeconómico. O seminario pecharase cunha cuarta sesión, en xuño de 2010, na que se debaterá sobre os modelos de convivencia para o futuro e se recollerán as principais conclusións das catro sesións.

O obxectivo final é a elaboración dun informe, que conterá unha selección dos relatorios e intervencións no seminario, e un texto de conclusións elaborado polos coordinadores, que será sometido á discusión dos participantes. Este informe será tamén elevado ao Consello da Cultura Galega.

A asistencia será restrinxida por convite do CCG. Pretendemos que ao menos un núcleo amplo dos asistentes participen regularmente nas sesións, contribúan aos debates e sobre todo colaboren na elaboración do documento final. Se a capacidade do salón o permite, poderán atenderse solicitudes de persoas interesadas.

Consello da Cultura

Seminario sobre lingua, sociedade e política en Galicia

Folleto en PDF

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes