Linguazas 1.1

A través do enderezo electrónico http://www.concellodezas.org/linguazas pódese acceder a Linguazas, unha completa web na que se recollen recursos lingüísticos para galeguizar a vida cotiá.

Linguazas naceu como unha ferramenta de uso interno, creada polo SNL do Concello de Zas para dotar de recursos e modelos lingüísticos ao cadro de persoal do Concello. Agora, agás algunhas seccións, está accesíbel para o público en xeral.

En Linguazas podemos atopar varias seccións:

Páxina principal: Aquí pódense atopar as últimas novas publicadas no blog do SNL e na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Ortografía e gramática: nesta sección pódese atopar unha selección de gramáticas de lingua galega e un resumo das cuestións lingüísticas que máis dubidas xeran.

Dicionarios e vocabularios: nesta sección atopanse accesos directos aos dicionarios on-line máis útiles: o Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA), o Dicionario Cumio de lingua galega e o dicionario E-Estravíz, este último coas definicións en normativa reintegrada pero que permite realizar buscas na norma ILG-RAG. Tamén podemos acceder a vocabularios técnicos ordenados por materias.

Recursos: dende aquí accédese a outras páxinas web de recursos lingüísticos, a distintas ferramentas para galeguizar a nosa computadora, a ferramentas para utilizar unha linguaxe non sexista, a distinta lexislación acerca da lingua galega, a lexislación xeral en galego, a distintos recursos para consultar a toponimia oficial en lingua galega e a unha selección de tradutores on-line.

Ligazóns: dende aquí accederemos as webs do Concello de Zas, de institucións e organismos oficiais, de boletíns oficiais, de institucións e organismos relacionados coa lingua galega, de organizacións e plataformas en defensa da lingua e de institucións relacionadas co tecido asociativo.

Administración: a esta sección só é posíbel acceder utilizando un usuario e un contrasinal xa que o seu contido está destinado ao uso no ámbito interno do Concello de Zas. Aquí poderemos atopar modelos dos documentos máis habituais ordenados por departamentos, unha recompilación dos criterios lingüísticos recomendados para a redacción en lingua galega, un manual de documentación administrativa, vocabularios específicos relacionados co ámbito xurídico-administrativo e unha compilación da lexislación, tanto local, como autonómica ou estatal, máis utilizada no ámbito local.

Tecido asociativo: a esta sección só é posíbel acceder utilizando un usuario e un contrasinal. Aquí poderemos atopar información xeral referente ao ámbito asociativo, modelos dos documentos máis utilizados polas asociacións e formularios que habitualmente teñen que utilizar as asociacións para comunicarse coas administracións.

Esta última sección contribúe a cumprir co convenio para o fomento da lingua galega que asinaron o Concello de Zas e a maioría do tecido asociativo do municipio. Mediante este convenio o Concello comprometíase a asesorar en materia lingüística e en fornecer a asociación dos recursos necesarios para esta utilizara a lingua galega nas súas actividades cotiáns, nas actas, convocatorias, ordes do día e demais documentación interna, nas programacións, anuncios das actividades, etc.

As asociacións que asinaron o dito convenio recibiron un contrasinal para acceder a esta área.

Galegobook. Un novo e necesario recurso

Galegobook é un proxecto sen ánimo de lucro que pretende ser un espazo onde publicar, compartir e conversar sobre un grande número de libros electrónicos que circulan pola rede sobre o galego (lingua, gramática, fonética, sociolingüística, manuais, terminoloxía…).

Para facilitar a procura de material, no Galegobook acharás un grande número de manuais clasificados segundo a autoría e a materia que trata. Ademais, ao final de cada entrada, as persoas usuarias poderán engadir os seus comentarios para o compartiren co resto de lectores.

Ao mesmo tempo, tentarán publicar os artigos máis salientábeis que, sobre o galego, aparezan na prensa tradicional e nos novos medios.

Galegobook

Os meus favoritos. Guía para difundir o uso da lingua galega en Internet


Os concellos de Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso e Zas, a través dos seus servizos de normalización lingüística, difunden unha guía con preto de 200 sitios web en galego de distintas temáticas.
Os 8.000 exemplares da guía difúndense en centros de ensino, asociacións, espazos municipais, etc.
Con Os meus favoritos preténdese contribuír á difusión da información en lingua galega, ao mesmo tempo que da música, do deporte, da creación artística… Tamén ao uso en galego dos sistemas operativos, paquetes ofimáticos, navegadores ou redes sociais como Facebook ou Tuenti.

Os concellos de Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso e Zas, a través dos seus servizos de normalización lingüística, acaban de editar a guía Os meus favoritos, un catálogo que recolle preto de 200 enderezos de sitios web en galego de ámbitos tan diversos como a banda deseñada, o deporte, o audiovisual, a información cultural, a mocidade, as redes sociais, os xogos, etc.

De Os meus favoritos editáronse entre os catro concellos 8.000 exemplares en papel, que serán distribuídos nos centros de ensino, edificios públicos, aulas de informática, asociacións, etc. Ademais, todas as persoas interesadas poden solicitalo no Servizo de Normalización Lingüística (SNL) dos catro concellos que impulsan a iniciativa. Ademais, a guía tamén se difundirá en formato dixital a través de webs e correo electrónico.

Os obxectivos desta iniciativa son facilitar o descubrimento e o coñecemento do ciberespazo en galego, vencellar a lingua galega con novos e modernos espazos de uso, concretamente na rede e nas novas tecnoloxías, e contribuír á difusión da información de todo tipo na nosa lingua.

O 17 de maio é o Día… de Internet

Desde o ano 1963 celebramos e reivindicamos o 17 de maio, Día das Letras Galegas, a nosa lingua e as nosas letras pero, a partir de 2006, ese mesmo día celebramos, ademais, o Día de Internet. Todo isto fai que o 17 de maio sexa unha xornada de celebración e reivindicación simultánea que se converte nunha moi boa ocasión para intensificar a relación imprescindible entre a lingua e a rede.

Do Facebook e o Tuenti en galego a xogos en liña
A guía Os meus favoritos recolle enderezos de sitios web en galego de todo tipo, desde páxinas para comprar orixinais camisolas, até sitios para escoitar a música galega emerxente, para consultar información cultural ou deportiva ou para xogar en rede ao Trivial ou ao Catapalabras. Tamén recolle información sobre como configurar en galego os sistemas operativos, paquetes ofimáticos ou navegadores máis populares ou como usar en galego o Facebook ou o Tuenti.

O galego precisa de internet e internet precisa do galego!!

Os meus favoritos. Guía de enderezos de Internet (PDF)


Ferrol con lingua.com

Ferrol con lingua é un novo web deseñado para difundir as accións de promoción da lingua galega que se desenvolven desde o Gabinete de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol

O Gabinete de Normalización Lingüística (GNL) do Concello de Ferrol impulsa o web www.ferrolconlingua.com para difundir e dar a coñecer as actividades de promoción da lingua galega.

A través deste espazo pódese acceder a información sobre accións de promoción lingüística dirixidas ao mundo do deporte, accións para os mercados, ou as accións para a mocidade e o ensino.

Desde o GNL de Ferrol traballan para procurar unha implicación real dos grupos de traballo, das entidades, das asociacións, das persoas interesadas en participar. Todo isto impulsado desde o Consello Municipal da Lingua, órgano de asesoramento en materia de política lingüística.

A idea, dinamizar o uso de idioma en espazos visíbeis, estratéxicos…

En Ferrol con lingua pódese acceder a información sobre as accións no ámbito sociocultural (ensino e mocidade, deporte, infancia e toponimia), no socioeconómico (campaña de promoción lingüística nos mercados) e no da propia administración.

Ferrol con lingua

Vía CTNL

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

Xa está accesíbel a web do Proxecto Toponimia de Galicia que desenvolve a Xunta de Galicia e permite acceder a información de  máis de 350.000 topónimos.

O Proxecto Toponimia de Galicia (PTG) arrincou no ano 2000, impulsado pola Comisión de Toponimia, dentro da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que é a competente na materia. Actualmente, están implicados no proxecto outros departamentos da Xunta de Galicia, cunha participación destacada da Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. Neste organismo, dependente da Consellería do Medio Rural, funciona o SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia), que constitúe o soporte técnico para a execución do PTG.

No proxecto veñen colaborando tamén moitos concellos, que, a través de convenios, facilitan persoal e apoio material no seu respectivo ámbito territorial, asociacións veciñais e culturais, comunidades de montes e outras entidades. Nalgúns casos, as colaboracións proveñen de persoas que, pola súa conta e por interese persoal ou profesional, decidiron recoller os nomes da súa parroquia coa metodoloxía deseñada e aplicada polo PTG.

Os obxectivos do proxecto son recoller toda a toponimia galega, tanto a referida a entidades de poboación como a outras realidades xeográficas (nomes de terras, fontes, regueiros, cruceiros, cons, areais…), fixarlle unha forma escrita e situala cartograficamente. Como pano de fondo, é motivación básica do PTG salvagardar un riquísimo patrimonio cultural, gravemente ameazado.

A información sobre toponimia xerada polo PTG non está baseada nunha simple listaxe de milleiros de nomes clasificados por concellos e parroquias e encadrados nunhas determinadas tipoloxías xeográficas. A utilización de técnicas cartográficas avanzadas así como o aproveitamento das tecnoloxías de divulgación en rede permiten que esa información teña aplicación práctica para organismos públicos, entidades privadas e particulares que xestionan o territorio ou investigan sobre el (elaboración de cartografía, xestión de emerxencias, planeamento urbanístico, estudos filolóxicos ou antropolóxicos …).

Por outra banda, a información está disposta de xeito que permitirá no futuro a integración das bases toponímicas galegas en niveis de información superiores a nivel estatal e europeo.

Páxina Web do Proxecto Toponimia de Galicia

12/05/2010 Nova en Xornal.com

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia

Acaba de sair á luz unha nova edición do Manual de documentación administrativa e xurídica  da Xunta de Galicia.

A publicación, elaborada pola SXPL e a EGAP, incorpora, por primeira vez, modelos de documentos xurídicos.

Con este documento preténdese contribuír ao proceso de modernización lingüística e de actualización da linguaxe xurídica e administrativa, que tradicionalmente responde a modelos ríxidos e arquetípicos, colaborando así na modernización e na mellora da calidade dos servizos públicos ao achegar á cidadanía unha linguaxe clara e precisa. Asemade, axuda ao persoal da Administración a adecuar os seus escritos a uns modelos claros, onde se prima a simplificación da linguaxe, tanto administrativa coma xurídica.

A obra está estruturada en catro apartados:

– Guía rápida para a redacción administrativa e xurídica.
– Modelos comentados de documentos administrativos.
– Modelos comentados de documentos xurídicos.
– Bibliografía e ligazóns de interese.

Pódese descargar en PDF

Manual básico de documentación administrativa e xurídica da Xunta de Galicia (PDF)

Carta aos Reis Magos do SNL do Concello da Coruña

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña preparou un modelo de carta aos Reis Magos para que os nenos e as nenas poidan pedir os seus agasallos.

Xunto coas cartas, elaborouse unha unidade didáctica para pais, nais e docentes que ten como obxectivo fomentar o uso do galego na infancia e orientar os pequenos e pequenas na confección dunha carta creativa e imaxinativa. Promóvese a utilización de xogos colectivos e non sexistas, os valores como o consumo responsábel e o respecto ao medio ambiente, así como a recuperación das tradicións galegas.

A carta está deseñada utilizando fragmentos de obras de artistas plásticos coruñeses. A unidade didáctica tamén procura un achegamento dos nenos e as nenas ao traballo pictórico da súa zona.

Para este exercicio utilizáronse cadros de Alberto Datas, Sabela Baña, Isabel Pintado, Urbano Lugrís Vadillo, Pablo Gallo, María Corredoyra, Jorge Cabezas, Alfonso Abelenda Escudero, Marta Pardo de Vera, María Antonia Dans e Elena Gago. Deixamos aquí constancia do agradecemento da Concellaría de Normalización Lingüística do Concello da Coruña pola boa disposición dos artistas neste proxecto.

Esta unidade didáctica foi distribuída entre os centros educativos do Concello da Coruña. Ademais, repartíronse centos de exemplares no AchegArte e, actualmente, poden encontrarse nas bibliotecas e nos centros cívicos municipais.

Debido á boa acollida desta inciativa, a Concellaría de Normalización Lingüística do Concello da Coruña decide agora poñer a disposición de todos os persoas interesadas a carta e a unidade didáctica para a súa descarga.

Descarga da carta (PDF)

Descarga da unidade didáctica (PDF)

Descarga das solucións dos exercícios da unidade didáctica (PDF)

Blog do SNL do Concello da Coruña

Guía rápida para unha linguaxe non sexista

Dende o Blog responsable (sin sexismos) editan unha Guía rápida para unha linguaxe non sexista.

Neste documento explícanse os casos máis frecuentes de linguaxe sexista e ofrécense solucións para evitar a súa utilización.

Se tes un blog ou un sitio web tamén podes unirte a campaña para una linguaxe non sexista asumindo os principios e as recomendacións da guía ao redactar os textos e os contidos e engadindo o logo da campaña cunha ligazón á páxina web do proxecto.

Blog responsable. Sin sexismos

Guía rápida para unha linguaxe non sexista (PDF) (Galego)

Navega en galego

A pesar de que poidas ter unha versión traducida ao galego do teu navegador, isto non implica necesariamente que estea configurado para navegar na nosa lingua. Tanto o máis importante que o propio menú é a lingua en que está configurado para navegar a través da rede: sen o saberes, estás a dar a coñecer a túa prefencia lingüística aos xestores de contidos.
Por que é importante?
Navegar en galego é importante por varios motivos:
Ao entrares nunha páxina web que teña tradución a diferentes linguas, a páxina verase na que teñas establecida como predefinida. Nalgunhas poderás mudar de idioma, mentres que noutras non che ofrecerán esta posibilidade. Se tes configurado o navegador para empregares o galego como primeira opción, verás a páxina neste idioma se ten tradución e sen necesidade de mudar a opción.
Se precisas descargar un programa que ten múltiplas traducións, este baixarase na versión de idioma que teñas establecido como predefinido. Así, se tes o galego como primeira opción, o programa descargarase na nosa lingua, sen necesidade de procurares posteriormente outra versión.
Ademais, nalgunhas páxinas fica constancia do navegador que estás a empregar e a túa lingua de navegación. Ao pores o galego como idioma predefinido, estas a dicir de forma indirecta que precisas e buscas contidos en galego, polo que podes influír en que creen a versión en galego se aínda non a teñen
Xa sabes porque; agora que o navegador fale por ti!

Navega en galego

SNL do Concello de Zas is powered by Wordpress | WordPress Themes